Arge ve Teknokent Muafiyetleri

Arge ve Teknokent Muafiyetleri'ni 3 başlıkta incelemek mümkündür. Bunlar genel olarak aşağıdaki gibidir:

smmm-yakup-kara-20230213085929-6275.jpg

Gelir Vergisi Teşviki

Gerçek ya da tüzel kişilerin elde edilen kazancın vergisi olarak ifade edilen gelir vergisi, çeşitli şekillerde elde edilebilmektedir. Bu noktada Gelir Vergisi Kanunu’na 80. Madde eklenerek gelir vergisi stopaj teşviki söz konusu olmuştur. Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimlerine ayrılan ve bu kapsamda oluşturulan teşvik ile işletmelere destek olunmaktadır. Söz konusu teşvik, belirli şartlar ve koşullar dahilinde gerçekleştirilmektedir. 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun Geçici 2. maddesinde, "Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesna" olduğu hüküm altına alınmıştır.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan şirketlerde istihdam edilmekte olan personellerinde vergi muafiyeti nedeni ile asgari geçim indirimi söz konusu değildir. 

SGK Muafiyeti

Ar-Ge ve teknokentler için uygulanan bir diğer muafiyet ise SGK muafiyetidir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ne göre bu bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek ekibinin görevleri ile ilgili ücretlerin her türlü vergiden muaf olduğu ve SGK muafiyeti söz konusu olduğundan bahsedilmektedir. Bu doğrultuda şartlar doğrultusunda gelir vergisi stopaj teşviki, damga vergisi, SGK primi teşviklerinden yararlanılması mümkündür. 

Kurumlar Vergisi İstisnası

Gerçekleştirilen düzenlemeler doğrultusunda teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin bu bölgelerdeki yazılım, Ar-Ge faaliyetlerinden kazançları, 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisnadır.

Bu sitedeki SMMM Yakup Kara ait hiç bir görsel her ne sebeple olursa olsun, kaynak gösterilerek dahi kopyalanamaz, çoğaltılamaz, basılı yada internet ortamında yayınlanamaz. Sitedeki ürünler ve görseller SMMM Yakup Kara ticari malıdır hiç bir amaçla bu görseller SMMM Yakup Kara izni olmaksızın kullanılamaz. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . SMMM Yakup Kara haber vermeksizin sitede sunduğu ürün ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. SMMM Yakup Kara tarafından yazılı olarak teyit edilmeyen kampanya, tasarım, hizmet, ürün ve fiyatlar geçerli değildir.