Bugün Bu İşlemleri Yapana Sgk İpc Kesmez

yakup-kara-328_07_2015_14_53_55.jpg

BUGÜN BU İŞLEMLERİ YAPANA SGK İPC KESMEZ – 27.07.2015 Meslek mensubu olan Muhasebe çalışanları için nefes almaları,yaz tatilini aileleri ile değerlendirme adına 5604 sayılı Kanun gereğince Mali Tatil uygulaması düzenlemesine yer verilmiştir. Bu yılda Temmuz ayının 1 ile 20 dahil malî tatil takvimi olarak uygulanır. Mali Tatil sonrası +7 gün uygulaması ile birlikte 27/07/2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar eksiği olanlar tamamlamaları halinde SGK İPC uygulanmayacaktır. İŞYERİ BİLDİRGESİ 5510 /11’inci maddesi gereğince İlk defa tescil edilecek işyerinde işveren en geç sigortalı çalışmaya başladığı tarihte, İşyerinin bir başka ile taşınması ile birlikte ,devri,nakili,devralınması halinde 10 gün içinde, Miras ile işyerinin mirasçılara geçmesi halinde 3 ay içinde SGK bildirge verilmesi gerekir. İşyeri bildirgesini mali tatilin bitim tarihini takip eden 7 gün içinde SGK’ ya vermesi halinde süresinde vermiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır. Burada dikkat çekelim 7 gün işgünü değil,20’sini takip eden 21’inden itibaren parmak hesabı yapılarak 7 gün bulunacaktır. İşyeri bildirgesini 27 Temmuz’a kadar verdiğiniz takdirde SGK İPC uygulamaz. Bu süreyi geçirmeniz halinde işyerinin büyüklüğüne göre 1AÜ ile 3AÜ arasında İPC ödersininiz. SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ 5510/8’inci maddesinde düzenleme yapılmıştır. Normal işyerlerinde işe başlamadan 1 gün önceden işe giriş bildirgesi verilecektir. İnşaat,balıkçılık,tarım işyerlerinde çalışmaya fiilen başladığı aynı gün içinde, Yabancı ülkelere sefer yapan taşıtlarda ve ilk defa işyeri tescili yapılan yerlerde ise sigortalının çalışmaya başladığı 1 ay içinde işe giriş bildirgesi verilmelidir. 2 Temmuz’dan 21 Temmuz’a kadar çalışanı işe alırsanız bildirim yapma süreniz 27 Temmuz’a kadar uzar.1 Temmuz’da işe girenler dahil değildir. Zamanında yerine getirmediğiniz taktirde 1AÜ İPC var. İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ İşyerinizde çalışan sigortalı işten ayrıldığını , işten ayrılış tarihinden sonraki günden itibaren 10 gün içinde SGK’ya bildirmelisiniz. 10 gün Mali Tatil’e denk geliyorsa 27 Temmuz’a kadar İPC olarak bildirim yapabilirsiniz. Sigortalının işten ayrıldığı günü dikkate alınmıyor,işten ayrılanın 10 uncu günün Mali Tatil’e denk gelmesi gerekiyor,ona göre süre uzuyor. Bunun atlanması halinde AÜ/10 tutarında İPC uygulanır. ÖZEL SEKTÖR İŞYERLERİ 27’si DAHİL APHB E-BİLDİRGE İLE SGK İPC ÖDEMEDEN GÖNDERİNİZ Özel sektör işverenlerin Haziran ayına ait APHB vermelerini gereken süre 23 Temmuz 23:59’a kadar olmasına rağmen, 27 Temmuz 2015 tarihi 23:59’a kadar verilebilecektir, bundan dolayı SGK İPC uygulamayacak. Asıl, ek veya iptal Haziran ayına ait APHB 27 Temmuz günü 23.59’a kadar verebilme hakkınız bulunuyor. Yerine getirmez iseniz 2 AÜ İPC,EK Belge sigortalı başına AÜ/8 tutarı. 10 İŞÇİDEN AZ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE EKSİK GÜN FORMLARINI 27’SİNE KADAR SGK VERİNİZ Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalıştıklarını ispatlayan belgelerin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu ekinde yer alan belge ile aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yada Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilmesi veya aynı süre içinde posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına AÜ/2 İPC uygulanır. İNCELEME EVRAKLARI SGK’nın Denetmeni/Müfettişi tarafından resmi defterlerin, faturaların, ücret tediye bordrolarının gibi evrakların ibrazının istenilmesi hali. SGK’nin yetkili denetim elemanları olan SGK Denetmeni/Müfettişi tarafından yapılan denetimlerde işyerine ait yasal kayıt ve belgeleri istenmeleri durumunda, bunları ibraz etmeniz için verilen 15 günlük sürenin son günü Mali Tatil’e rastlar ise bildirim uzayacaktır. Bu 15 günlük süre içerisinde ibraz edilmemesi halinde işverene tuttuğu defter türü dikkate alınarak 12 AÜ kadar İPC uygulanmaktadır. İPC İTİRAZ İşverene uygulanan idari para cezalarına itiraz, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. Malî tatil süresince içinde gerçekleşen idari para ceza ihbarnamelerine dair tebligat işlemlerinde süreler, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlıyor. SGK tarafından uygulanan idari para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk etmekte.İdarî para cezası uygulandığına dair bir tebligatı malî tatil içerisinde bir tarihte tebellüğ eden bir işverenin 15 günlük ödeme süresi ile itiraz yolunu kullanması için tanınan süreler başlamayacak, söz konusu bu süreler 27 Temmuz’a kadar uzayacak. Mali tatil pişmanlık indiriminden yararlanılmasına esas 30 günlük süreyi uzatmaz. 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinde öngörülen pişmanlık indiriminden yararlanabilmek için gerekli olan şartlardan biri de maddede belirtilen belgenin yasal verilme süresini izleyen 30 gün içinde verilmiş olmasıdır. Dolayısıyla belgenin söz konusu 30 günlük süre içinde verilmesi halinde diğer şartlar da yerine getirildiği takdirde pişmanlık indiriminden yararlanılabilecektir. Buna karşın belgenin 30 günlük süre geçtikten sonra verilmesi halinde, 30 günlük sürenin son günü ile belgenin verildiği tarih mali tatil içinde kalsa dahi, pişmanlık indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır. Asgari İşçilikte İtiraz İçin Miat Tarih Nedir? Kurum tarafından tek taraflı olarak resen düzenlenen prim borcuna tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilebilir. Asgari işçilik uygulamasından kaynaklanan borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceği taahhüt edilirse kesinleşir. Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen işçilik oranına tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilebilir. Şayet bu sürelerin son günü mali tatil dönemine rastlarsa itiraz süreleri Mali Tatili takip eden günden itibaren 7 gün uzatılır. İŞ KAZASI BİLDİRİMİ MALİ TATİLDE UZAMAZ SGK’una olan sorumluluklar dışında 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işverenlerce yapılması gereken tüm beyan, bildirim ve ödemeler de Mali Tatil süresince uzuyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince yerine getirilmesi gereken ve son günü Mali Tatil’e gelen bildirim ve yükümlülükler de bu konuda dikkate alınıyor. İşyerin de iş kazası meydana gelir ise bunu en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde SGK’na bildirmemiz zorunlu. Bu bildirim zorunluluğu Mali Tatil’e denk gelse bile uzatılmıyor. İş Kazasını zamanında bildirilmez ise SGK’ca iş kazası ile ilgili olarak yapılacak masraflardan kazaya sebep verenler (bildirimi yapmayan işverenler) sorumlu tutulacağı için bu konuya çok dikkat edilmesi gerekiyor. İş Kazası raporu alan sigortalılara,hastalıklara ait çalışmazlık bildirimini yapma süresi de Mali Tatil’de uzatılmıyor. VEDAT İLKİ

Bu sitedeki SMMM Yakup Kara ait hiç bir görsel her ne sebeple olursa olsun, kaynak gösterilerek dahi kopyalanamaz, çoğaltılamaz, basılı yada internet ortamında yayınlanamaz. Sitedeki ürünler ve görseller SMMM Yakup Kara ticari malıdır hiç bir amaçla bu görseller SMMM Yakup Kara izni olmaksızın kullanılamaz. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . SMMM Yakup Kara haber vermeksizin sitede sunduğu ürün ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. SMMM Yakup Kara tarafından yazılı olarak teyit edilmeyen kampanya, tasarım, hizmet, ürün ve fiyatlar geçerli değildir.