E-Defter Uygulamasında Brüt Satış Hasılatı Hesaplamasına, Gayrimenkul Satış Gelirlerinin Dahil Edilip/Edilmeyeceği Sorunu

Bilindiği gibi, e-defter uygulaması konusunda işletmelerin 2014 veya izleyen hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL’yi ve üzeri olan mükelleflerde e-fatura ve e-defter uygulaması açısından 1.1.2016 tarihinden itibaren uygulamaya geçecekleri bilinmektedir. Konuyla ilgili 454 seri nolu VUK genel tebliğinde açıklamalar yapılmıştır. Buna göre, lisans veya mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-fatura uygulamasına geçebileceklerdir. Bunun yanı sıra, anılan kanunun 175 ve mük. 257.maddelerinin Bakanlığa verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 1 sıra nolu muhasebe sistem uygulama genel tebliği ile mükelleflerin, muhasebe sistemlerinde uymakla yükümlü bulundukları kurallar belirlenmiştir. Bu belirlemelere göre, mükelleflerin muhasebenin temek kavramlarına, muhasebe politikalarının açıklanması ve mali tablolar ilkelerine, tekdüzen hesap planı ve işleyişine ilişkin yapılan düzenlemelere uymaları gerekmektedir. Sonuç olarak, gayrimenkul satışı aslında işletmenin ana faaliyet konusu değildir. Bazı işletmeler gayrimenkul satışlarını 602 diğer gelirler hesabında takip etmektedirler. Gayrimenkul satışları hasılatı KDV beyannamesinde kümülatif olarak gösterilmektedir. Bu durumda satışların yüksekliği nedeniyle e-fatura ve e-defter kapsamına girmiş sayılmakla beraber aslında e-fatura ve e-defter kullanmak durumunda değilsiniz. Çünkü bazı işletmeler gayrimenkul satışlarını tek düzen hesap planında 602 hesapta göstermemektedir. Sadece gelir tablosunda göstermektedirler. Konuyu özelge talebi şeklinde müracaat şekline dönüştürüp ilgili vergi dairesi başkanlığından V UK md. 413 hükmüne göre özelge talebi yerinde olacaktır. Ancak Manisa Vergi Dairesi Bakanlığının aksi yönde verilmiş olduğu bir özelgede mevcuttur. (Bkz. 15.11.2017 gün ve 145299 sayılı) 29.11.2017 Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Bu sitedeki SMMM Yakup Kara ait hiç bir görsel her ne sebeple olursa olsun, kaynak gösterilerek dahi kopyalanamaz, çoğaltılamaz, basılı yada internet ortamında yayınlanamaz. Sitedeki ürünler ve görseller SMMM Yakup Kara ticari malıdır hiç bir amaçla bu görseller SMMM Yakup Kara izni olmaksızın kullanılamaz. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . SMMM Yakup Kara haber vermeksizin sitede sunduğu ürün ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. SMMM Yakup Kara tarafından yazılı olarak teyit edilmeyen kampanya, tasarım, hizmet, ürün ve fiyatlar geçerli değildir.