E-TEBLİGAT HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren “elektronik tebligat” uygulaması başlıyor. Söz konusu uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte, hali hazırda vergi daireleri tarafından vergi mükelleflerine kağıt ortamında posta veya memur yoluyla yapılan bildirimler(ödeme emri vb.) “elektronik ortamda ya da kısa mesaj yoluyla” yapılacak. Kimler Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorunda? 456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği; Kurumlar Vergisi mükellefleri; Sermaye Şirketleri (Anonim şirketler, Limited şirketler, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler),Kooperatifler, İktisadi Kamu Müesseseleri, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları, Ticari, zirai ve mesleki yönden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar; şahıs işletmeleri(Adi Ortaklıklar, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler, Avukatlar, Doktorlar, Emlakçılar, Kasaplar, Manavlar ve benzerleri) 01 Ocak 2016 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak “elektronik tebligat” adresi alacaklar. Kimler Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorunda Değil? Basit usule tabi olan ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler, Ücret geliri elde edenler, Gayrimenkul sermaye İradı geliri elde edenler, Menkul sermaye iradı geliri elde edenler, Değer artış kazancı elde edenler, Arızi kazanç elde edenler, Mal Müdürlüklerinin, elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam ettiğinden, Mal Müdürlüklerinde, kurumlar vergisi mükellefiyeti veya ticari, zirai ve mesleki yönden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanların, 1 Ocak 2016 tarihine kadar” Elektronik Tebligat Adresi “ alma zorunlulukları bulunmamaktadır. Başvuru Yazılı Yapılacak Elektronik tebligat adresi almak isteyen şirketler veya şahıs işletmeleri, 456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde bulunan formları dolduracaklar ve bu formla başvurularını gerçekleştirecekler. Şirketler, tebliğ ekindeki ek:1 formunu şahıslar ise, ek:2 formunu dolduracaklar. Başvuruyu Sadece Kanuni Temsilciler Yapabilecek Elektronik tebligat başvurusunu, bizzat mükellefin kendisi veya yetkili olduğu ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiş kişiler yapabilecek. Vekaletle başvuru yapılmak istenmesi durumunda, vekaletnamede kişinin, “e-tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yetkili olduğu” ibaresi bulunacak. Söz konusu ibarenin bulunmadığı vekaletnamelerle başvuru yapılamayacak. Ayrıca doldurulan başvuru formuna, başvuru formunu imzalayan kişinin yetkili olduğuna dair belgeler (Ticaret Sicil Gazetesi, Vekaletname vb.) ile imza sirküleri veya imza beyanları ek yapılacak. Başvuru Esnasında Kullanıcı Kodu, Şifre Ve Parola Verilecek Elektronik tebligat başvurusu esnasında sadece şirketlere, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, şifre ve parola verilecek. Şirketler, bu şifreleri kullanarak sistem tarafından oluşturulan elektronik tebligat adresini kullanmaya başlayacaklar. Gelir vergisi mükelleflerine elektronik tebligat adresi verilecek ancak internet vergi dairesi kullanıcı kodu, şifre ve parola verilmeyecek. Bu mükellefler, sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat uygulamasını kullanabilecekler. Bilgilendirme Tercihi Yapılabilecek Elektronik tebligat adresi başvuru formunda bulunan, cep telefonu kısa mesaj servisi veya e posta bilgilendirme tercihlerinden herhangi birisi ya da aynı anda her ikisi de seçilebilecek. Tavsiyemiz, mağduriyet yaşanmaması için her iki bilgilendirme yolunun birlikte tercih edilmesi yönündedir. Özel Usulsüzlük Cezası Uygulanacak Elektronik tebligat adresi alması gerektiği halde, 1 Ocak 2016 tarihine kadar almayan kurumlar vergisi mükelleflerine, 1.300 TL, kapsama giren gelir vergisi mükelleflerine ise 660 TL, özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

gelir_idaresi_beyan_sureleri_1105_08_2015_15_46_10.jpg

Bu sitedeki SMMM Yakup Kara ait hiç bir görsel her ne sebeple olursa olsun, kaynak gösterilerek dahi kopyalanamaz, çoğaltılamaz, basılı yada internet ortamında yayınlanamaz. Sitedeki ürünler ve görseller SMMM Yakup Kara ticari malıdır hiç bir amaçla bu görseller SMMM Yakup Kara izni olmaksızın kullanılamaz. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . SMMM Yakup Kara haber vermeksizin sitede sunduğu ürün ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. SMMM Yakup Kara tarafından yazılı olarak teyit edilmeyen kampanya, tasarım, hizmet, ürün ve fiyatlar geçerli değildir.