Ertelenen SGK Primleri Hakkında Çok Önemli Hatırlatma

Bilindiği üzere 6770 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 72 inci maddesinde; “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenlemeye göre, - 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta primi tutarı Eylül ayının SGK prim tahakkuklarıyla birlikte en geç 31 Ekim 2017 tarihine kadar, - 2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta primi tutarı Ekim ayının SGK prim tahakkuklarıyla birlikte en geç 30 Kasım 2017 tarihine kadar, - 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primi tutarı Kasım ayının SGK prim tahakkuklarıyla birlikte en geç 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. MATRAHA İLAVE EDİLEN TUTARLARI YİNE MATRAHTAN DÜŞMEYİ UNUTMAYIN Ayrıca, 2016 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ve 2017 Yılı Geçici Vergi Beyannamelerinde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak matraha ilave edilen ertelenen sigorta primlerinin 4. Dönem geçici vergi beyannamesinde ve 2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde sadece beyanname üzerinde “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İndirim ve İstisnalar” bölümünde “350 Kodlu Diğer İndirimler ve İstisnalar” satırında gösterilmesi suretiyle vergi matrahından düşülmesi gerekmektedir.

Bu sitedeki SMMM Yakup Kara ait hiç bir görsel her ne sebeple olursa olsun, kaynak gösterilerek dahi kopyalanamaz, çoğaltılamaz, basılı yada internet ortamında yayınlanamaz. Sitedeki ürünler ve görseller SMMM Yakup Kara ticari malıdır hiç bir amaçla bu görseller SMMM Yakup Kara izni olmaksızın kullanılamaz. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . SMMM Yakup Kara haber vermeksizin sitede sunduğu ürün ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. SMMM Yakup Kara tarafından yazılı olarak teyit edilmeyen kampanya, tasarım, hizmet, ürün ve fiyatlar geçerli değildir.