Teşvik Belgeli Yatırım Harcamalarına Yönelik Yeni Yasal Düzenleme

Bilindiği üzere,5520 sayılı Kurumlar vergisi Kanununun 32/A maddesinde ve geçici 4.cü maddesinde yer alan indirimli kurumlar/gelir vergisi uygulamasına ilişkin olarak 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6770 sayılı kanunun 30.cu maddesi ile 5520 sayılı kanuna geçici 9.uncu madde eklenmiş ve 22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de 2017/9917 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayınlanmıştır. “GEÇİCİ MADDE 9- (1) Mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde “%55”, “%65” ve “%90” şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla “%70”, “%80” ve “%100” şeklinde ve (c) bendinde “%50” şeklinde yer alan kanuni oran ise “%100” şeklinde uygulanır.” hükmü eklenmiştir. 22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de 2017/9917 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayınlanmıştır. Bu Kararın 6 ncı maddesi ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a eklenen geçici maddeler ile yatırım teşvik belgesi olan mükellefler ( imalat sanayine yönelik US-97 Kodu: 15-37 olan yatırımlar) için düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 döneminde yapacakları yatırım harcamaları için yararlanacakları teşvik oranları artacağından yatırım harcamalarını hızlandırarak daha fazla Gelir veya kurumlar vergisi indiriminden yararlanmak isteyeceklerdir. Bu karar uyarınca yukarıda açıkladığımız geçici madde ile yapılan düzenleme ve bu kapsamda yayınlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” uyarınca ;mükellefler yatırım Teşvik belgesinde yazılı olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave ederek , tüm bölgelerde ise kurumlar vergisi ve gelir vergisi indirim oranı %100 olarak ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı ise %100 olarak hesaplamalarda dikkate alacaklardır. Bu hesaplamaların yapılabilmesi için “Yatırım Teşvik Belgesi” üzerinde herhangi bir değişiklik veya işlem yapılmayacaktır. 06.03.2017 tarihli yazımızda, getirilen düzenlemeler 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında yapılacak teşvik belgeli yatırım harcamalarını kapsamakta olduğundan indirimli kurumlar/gelir vergisi hesaplama şekli değişecek bu durumda 2017/1. nci dönem için verilecek Gelir/Kurumlar geçici vergi beyannamelerinde değişiklik yapılması gerekeceğini ifade etmiştim. Söz konusu değişiklik 2017/2. Geçici vergi dönemi beyannamesinde yapılmıştır. 27.09.2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen “Bazı vergi kanunları ile kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 96.cı maddesi ile 5520 sayılı kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2017 takvim yılında” ibaresi “2017 ve 2018 takvim yıllarında” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu düzenleme ile 2018 yılında da teşvik belgeli yatırım harcamaları için yatırıma katkı tutarları hesaplanırken 2017 yılı için uygulanan oranlar dikkate alınacak ve gelir ve kurumlar vergisi oranı 2018 yılı yatırım harcamaları içinde %100 indirimli başka bir şekliyle % 0 “ sıfır” olarak uygulanacaktır.

Bu sitedeki SMMM Yakup Kara ait hiç bir görsel her ne sebeple olursa olsun, kaynak gösterilerek dahi kopyalanamaz, çoğaltılamaz, basılı yada internet ortamında yayınlanamaz. Sitedeki ürünler ve görseller SMMM Yakup Kara ticari malıdır hiç bir amaçla bu görseller SMMM Yakup Kara izni olmaksızın kullanılamaz. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . SMMM Yakup Kara haber vermeksizin sitede sunduğu ürün ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. SMMM Yakup Kara tarafından yazılı olarak teyit edilmeyen kampanya, tasarım, hizmet, ürün ve fiyatlar geçerli değildir.